• Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/ opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (krótka ankieta przy wejściu).
  • Każda osoba dorosła wchodząca do bawialni dezynfekuje ręce przy wejściu płynem do dezynfekcji (dozownik z płynem znajduje się na stoliku przy Recepcji).
  • W trakcie pobytu w bawialni, należy regularnie myć ręce woda z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
  • Przed wejściem do bawialni obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia dzieciom i zmianę skarpetek na czyste, nieużywane.
  • Dorośli zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przez maseczki oraz zakładania ochraniaczy na obuwie.
  • Zakaz wnoszenia przez dzieci swoich zabawek i innych przedmiotów domowych oraz produktów spożywczych i napoi.
  • Utrzymujemy dystans pomiędzy osobami minimum 2 metry.