Szanowna Pani, Szanowny Panie,
PSW WtórStal Sp. j. będący właścicielem Sali Zabaw „FABRYKA ZABAWY” działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dlatego dane przekazane PSW WtórStal Sp. j. przez Pana / Panią są BEZPIECZNE.
Wypełniając zatem obowiązek nałożony na Administratora danych w RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat Pani / Pana danych przekazanych PSW WtórStal Sp. j.

1. Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z RODO administratorem Twoich danych osobowych jest („Administrator”) tj.:
PSW WtórStal sp.j. ul. Przemysłowa 19, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 000 58 74, REGON: 830012650 będący właścicielem Sali Zabaw FABRYKA ZABAWY.

2. Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail: odo@fabryka-zabawy.eu

3. Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:
1) wykonania usługi, lub podjęcia działań niezbędnych do wykonania usługi np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminów przyjęcia urodzinowego lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2) marketingu produktów i usług oferowanych przez FABRYKA ZABAWY (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
◦ zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
4) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności oraz dane dotyczące usługi, jak również informacje o wykonanych transakcjach i wykorzystanych usługach.

5. Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
1) pracownikom FABRYKI ZABAWY
2) Księgowości firmy
3) Świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
4) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

6. Jak długo moje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Panią / Panem lub Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie  w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
1) prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
3) prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
5) możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres email odo@fabryka-zabawy.eu
Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

7. Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli wykonać usługi.
2) Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową wykonania usługi, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem twoich danych osobowych.

9. Monitoring

Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Klientów. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Klientów, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren Sali Zabaw Klienci wyrażają zgodę na zapis wizerunku Klientów i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Sali Zabaw.
W celu podniesienia bezpieczeństwa, Klient jest świadomy i akceptuje fakt:
– że cały obiekt znajduje się pod nadzorem kamer, a obraz ze stosowanego monitoringu wizyjnego może być utrwalany i należy do Spółki zarządzającej Salą Zabaw i może być wykorzystany do popularyzacji Sali Zabaw,
– iż do celów reklamowych mogą być wykonywane filmy i fotografie, na których znajdą się wizerunki Klientów stanowiące jedynie szczegół całości widoku obiektu;
– iż wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego jako szczegół całości widoku obiektu Sali Zabaw może nastąpić dla celów promocyjnych Sali Zabaw oraz poprawy zarządzania obiektem bez dodatkowych opłat lub innych wynagrodzeń w tego tytułu.

Zawsze możesz się z nami kontaktować:
FABRYKA ZABAWY
ul. Handlowa 5 (Galeria „STAL”)
37-450 Stalowa Wola

Recepcja:
tel. (15) 838 10 76
tel. 693 997 577
e-mail: biuro@fabryka-zabawy.eu
http://www.fabryka-zabawy.eu/