1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali zabaw „Fabryka Zabawy” przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnobrzegu.
 2. Rezerwacja wstępna terminu imprezy urodzinowej może być dokonana osobiście, telefonicznie.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w recepcji Fabryki Zabawy.
  Zaliczka wpłacana jest przez Zamawiającego (Rodzic lub Opiekun Dziecka) na konkretny termin i godzinę przyjęcia urodzinowego.Kwota zaliczki jest równoważna z ceną za jednego Uczestnika przyjęcia w zależności od wybranego Pakietu Urodzinowego.

  W przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej warunkiem zwrotu zaliczki jest okazanie paragonu.

  Zaliczka jest bezzwrotna, gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty planowanej uroczystości .

  W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inna datę – zaliczka nie przepada.

 4. Rezerwacja terminu imprezy – bez wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego ważna jest przez 7 dni kalendarzowych od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zaliczki w terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana przez Organizatora (Fabryka Zabawy).
  zostaje automatycznie anulowana przez Organizatora (Fabryka Zabawy).
 5. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 3 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się Małych Gości), minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi – łącznie z Jubilatem – 6 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku 2 – 12 roku życia.
 6. Zamawiający (Rodzic lub Opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o ostatecznej liczbie gości na 1 dzień wcześniej przed planowaną imprezą.
 7. W przypadku mniejszej liczby dzieci Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wymaganą liczbę dzieci zgodnie z wybranym Pakietem Urodzinowym. W sytuacji, gdy w przyjęciu urodzinowym uczestniczy większa ilość dzieci – opłata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę Małych Gości zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 9. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnej Piniaty, własnego jedzenia i picia – wyjątek stanowią owoce, szampan typu Piccolo i tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Fabryki Zabawy.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie/Rodzice.
 11. Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarni.
 12. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprez Urodzinowych zastosowane mają zapisy Regulaminu Sali zabaw „Fabryka Zabawy”

Na terenie obiektu mogą być czasowo robione zdjęcia uczestników zabaw, które publikowane będą na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. W związku z powyższym dobrowolne wejście na teren bawialni jest jednoczesne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie obiektu.