fz_animacja

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w Fabryce Zabawy w czasie epidemii

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

fz_animacja

dla Klubowiczów Fabryki Zdrowia

-10% na wszystkie wejscia

do Fabryki Zabawy!

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

Regulamin imprez urodzinowych

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali zabaw „Fabryka Zabawy” przy ul. Handlowej 5 w Stalowej Woli.

   

 2. Rezerwacja wstępna terminu imprezy urodzinowej może być dokonana osobiście, telefonicznie .

   

 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w recepcji Fabryki Zabawy. Zaliczka wpłacana jest przez Zamawiającego (Rodzic lub Opiekun Dziecka) na konkretny termin i godzinę przyjęcia urodzinowego. Kwota zaliczki jest równoważna z ceną za jednego Uczestnika przyjęcia w zależności od wybranego Pakietu Urodzinowego. W przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej warunkiem zwrotu zaliczki jest okazanie paragonu. Zaliczka jest bezzwrotna, gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty planowanej uroczystości. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inna datę – zaliczka nie przepada.

   

 4. Rezerwacja terminu imprezy – bez wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego ważna jest przez 7 dni kalendarzowych od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zaliczki w terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana przez Organizatora (Fabryka Zabawy).

   

 5. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 3 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się Małych Gości), minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi – łącznie z Jubilatem – 6 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku 2 – 12 roku życia.

   

 6. Zamawiający (Rodzic lub Opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o ostatecznej liczbie gości na 1 dzień wcześniej przed planowaną imprezą.

   

 7. W przypadku mniejszej liczby dzieci Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wymaganą liczbę dzieci zgodnie z wybranym Pakietem Urodzinowym. W sytuacji, gdy w przyjęciu urodzinowym uczestniczy większa ilość dzieci – opłata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę Małych Gości zgodnie z obowiązującym cennikiem.

   

 8. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.

   

 9. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnej Piniaty, własnego jedzenia i picia – wyjątek stanowią owoce, szampan typu Piccolo i tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Fabryki Zabawy.

   

 10. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie/Rodzice.

   

 11. Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarni MP Caffe.

   

 12. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprez Urodzinowych zastosowane mają zapisy Regulaminu Sali zabaw „Fabryka Zabawy”

* Na terenie obiektu mogą być czasowo robione zdjęcia uczestników zabaw, które publikowane będą na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. W związku z powyższym dobrowolne wejście na teren bawialni jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie obiektu.


Polityka prywatności | Polityka cookies Realizacja: rychlak.design

Facebook