fz_animacja

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w Fabryce Zabawy w czasie epidemii

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

fz_animacja

dla Klubowiczów Fabryki Zdrowia

-10% na wszystkie wejscia

do Fabryki Zabawy!

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

Regulamin

 1. Sala zabaw „Fabryka Zabawy” znajduje się na pierwszym piętrze budynku GALERII STAL w Stalowej Woli przy ulicy Handlowej 5 i czynna jest codziennie w godzinach:
  Poniedziałek-Piątek 12:00 – 20:00
  Sobota-Niedziela 10:00 – 20:00
 2. Sala zabaw „ Fabryka Zabawy” przeznaczona jest dla Dzieci w wieku do 12 lat.
 3. Strefa Bobasa przeznaczona jest do zabawy dla Dzieci w wieku do 3-go roku życia.
 4. Rodzicie/Opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z sali zabaw „Fabryka Zabawy”.
 5. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się na sali zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej.
 6. Wstęp do sali zabaw „Fabryka Zabawy” odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet niewykorzystany Obsługa sali zabaw „Fabryka Zabawy” nie zwraca pieniędzy. Zakup biletu jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznana się z niniejszym Regulaminem.
 7. Przed wejściem na salę zabaw należy zdjąć Dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać Jego bezpieczeństwu podczas zabawy (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarki, okulary, klucze, telefon komórkowy itp.).
 8. W sali zabaw „Fabryka Zabawy” Dzieci przebywają bez względy na porę roku wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Rodzic/ Opiekun przebywający w części zabawowej zobowiązany jest do zdjęcia obuwia. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, niekrępujący ruchów Dziecka.
 9. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salę zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 10. Zabrania się:
  – wchodzenia na siatki zabezpieczające konstrukcję zabawową
  – nieprawidłowego zjeżdżania ( głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni oraz wspinania się po jej pochylni („pod prąd”)
  – popychania innych bawiących się Dzieci
  – biegania po powierzchni nie przeznaczonej do zabawy
  – wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy
  – niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju
  – wyrzucania piłeczek z basenu
  – wnoszenia własnego jedzenia lub picia
  – spożywania na terenie Sali Zabaw „ Fabryka Zabawy” napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu
  Obsługa Sali Zabaw „ Fabryka Zabawy” zastrzega sobie prawo do wyproszenia z lokalu osób spożywających alkohol, palących papierosy lub wprowadzających zwierzęta.
 11. Regulamin korzystania ze strefy trampolin:
  – Dzieci w wieku od 4 do 12 lat mogą korzystać z trampolin tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.
  – Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z trampolin.
  – Rodzice/opiekunowie przebywają na wyznaczonej dla nich strefie, nie mogą korzystać z atrakcji.
  – Na trampolinach może przebywać maksymalnie 6 osób.
  – Należy stosować się do wskazówek umieszczonych banerach.
  – Zabrania się wchodzenia na trampoliny z gumą do żucia oraz wnoszenia picia i jedzenia.
  – Na trampoliny wchodzimy w wygodnym ubraniu bez jakichkolwiek przedmiotów, punkt 7 i 8.
  – Opiekun dziecka jest świadomy możliwości i stanu zdrowia dziecka oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
  – Sala zabaw „Fabryka Zdrowia” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, punkt 9.
  – Rodzice i opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, punkt 15
 12. Dzieci, które ukończyły 6 lat mogą pozostać bez Rodzica/Opiekuna w sali zabaw, po wcześniejszym poinformowaniu Obsługi o tym fakcie i po podpisaniu stosownego oświadczenia. Przy oświadczeniu wymagany jest dowód osobisty Rodzica/Opiekuna oraz jego nr telefonu kontaktowego.
 13. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Dziecka w Sali Zabawy w przypadku Jego agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
 14. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z sali zabaw, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Obsłudze sali zabaw pod rygorem uznania, że uraz nie nastąpił na terenie sali zabaw „Fabryka Zabawy”.
 15. Rodzice/ Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod Ich opieką.
 16. Za rzeczy pozostawione na terenie sali zabawy, Obsługa „Fabryki Zabawy” nie odpowiada.
 17. Ze względów epidemiologicznych Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 18. Prowadzący salę zabaw „Fabryka Zabawy” zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty imprez urodzinowych oraz godzin otwarcia. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 19. Wszystkich Gości przyjęcia urodzinowego obowiązuje odrębny Regulamin Imprez Urodzinowych, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego Regulaminu


Polityka prywatności | Polityka cookies Realizacja: rychlak.design

Facebook