1. Sala Zabaw „Fabryka Zabawy” znajduje się w budynku Park Handlowy Tarnobrzeg przy ulicy Kwiatkowskiego 8 w Tarnobrzegu i czynna jest codziennie w godzinach:
 • Poniedziałek 12-20
 • Wtorek 12-20
 • Środa 12-20
 • Czwartek 12-20
 • Piątek 12-20
 • Sobota 10-20
 • Niedziela 10-20
 1. Sala Zabaw „Fabryka Zabawy” przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 3 do 12 lat natomiast Strefa Bobasa dozwolona jest dla Dzieci do 3 roku życia.
 2. Korzystanie z Placu Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Placu Zabaw (dalej: „Cennik”), który jest dostępny dla Gości. Wstęp do Sali Zabaw upoważnia się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu o wartości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Za zakupiony i niewykorzystany bilet Obsługa Sali Zabaw „Fabryki Zabawy” nie zwraca pieniędzy. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
 3. Za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw „Fabryki Zabawy” odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się na Sali Zabaw pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
 4. Prowadzący Salę Zabaw „Fabryka Zabawy” nie odpowiada za wystąpienie urazów spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw dlatego też, należy korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas pobytu na Sali Zabaw, fakt ten należy natychmiastowo zgłosić Obsłudze Sali Zabaw.
 6. Sala Zabaw bez względu na porę roku zastrzega sobie obowiązek przebywania w części zabawowej wyłącznie w skarpetkach lub rajstopkach. Dozwolone jest obuwie zmienne z jasną podeszwą.
 7. Przed wejściem na teren części zabawowej „Fabryki Zabawy” należy zdjąć Dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać Jego bezpieczeństwu podczas zabawy (łańcuszki, okulary, kolczyki, pierścionki, klucze itp.) Ze względów epidemiologicznych Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 1. Na terenie Sali Zabaw zabrania się :
 • Niewłaściwego korzystania z konstrukcji zabawowej tj. zjeżdżania ( głową w dół), wspinania się po pochylni (pod prąd),skakania ze zjeżdżalni, wchodzenie na górne elementy konstrukcji (w tym siatki zabezpieczające)
 • Niewłaściwego korzystania z trampoliny (jednoczesne korzystanie większej ilości osób w różnym wieku i o różnej wadze – trampolina przeznaczona jest dla Dzieci powyżej 3 roku życia)
 • Niewłaściwego korzystania z interaktywnych elementów wyposażenia na Sali Zabaw
 • Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych oraz wprowadzania zwierząt
 • Biegania po powierzchni nie przeznaczonej do zabawy
 • Wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy
 • Niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju
 • Wyrzucania piłeczek z basenu
 • Wnoszenia własnego jedzenia i picia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu na Sali Zabaw. Obsługa zastrzega sobie prawo do wyproszenia z lokalu osób nie przestrzegających zakazów
 1. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Dziecka w Sali Zabawy
  w przypadku Jego agresywnego zachowania bądź nie przestrzegania regulaminu, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
 2. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod Ich opieką.
 3. Integralną częścią w/w Regulaminu stanowi odrębny Regulamin Imprez Urodzinowych, który dotyczy wszystkich Gości przyjęć urodzinowych.
 4. Za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw Obsługa „Fabryki Zabawy” nie odpowiada.
 5. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, cennika oraz oferty przyjęć urodzinowych. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

* Na terenie obiektu mogą być czasowo robione zdjęcia uczestników zabaw, które publikowane będą na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. W związku z powyższym dobrowolne wejście na teren bawialni jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie obiektu.